Detachering | Organisatieadvies | Training | Payrolling

Wat doen wij?

Wij leveren vier diensten:

 • Detacheren op basis van marktconforme tarieven.
 • Organisatieadvies op het gebied van ICT, Marketing en Financiën
 • Het geven van specifieke trainingen op het gebied van CV presentatie en intake coaching
 • Het verzorgen van Payrolling,

 

  Veel bemiddelde functies in detachering zijn:

  Business analyse Procesanalyse
  Architectuur ontwerp
  Projectleiding en management
  .Net ontwikkeling
  Java ontwikkeling
  Ontwikkeling in andere programmeertalen
  Beheer van computerparken
  Beheer van Service desks of call centers
  Web applicatie ontwerp, ontwikkeling en hosting
  Functioneel en technisch applicatie beheer

  Daarnaast een spectrum aan “support” diensten, zoals business en project support, communicatie ondersteuning, financiële en proces specialisten en meer soortgelijke functies die zich vaak rond grote projecten en transities in de ICT afspelen.

  TemployeeNet is een Arbeidsbemiddelaar en Organisatieadviseur. Onze activiteiten richten zich op het samenbrengen van vraag en aanbod. Wij ontvangen dagelijks aanvragen van klanten en relaties. Vervolgens onderzoeken wij of er een match te maken is met mensen die wij kennen, of kunnen vinden.

  Bij het selecteren van een kandidaat wordt er sterk gelet op de volgende kenmerken:

  Voldoet het cv in ruime mate aan het gevraagde profiel?
  Is de woonplaats redelijk ten opzichte van de plaats waar de job zich afspeelt?
  Is de tariefstelling in overeenstemming met de range die de klant aangeeft Kennen we de kandidaat, zijn er referenties?

  Hoe is de door de kandidaat geschreven motivatie om een bepaalde opdracht uit te voeren, deze motivatie is voor de meeste klanten tegenwoordig een belangrijk selectie item. Is het cv compleet en zijn alle documenten in orde zoals deze door de klant verlangd worden. (Compliant)

  Arbeidsbemiddeling is marketing. In marketing spelen de vijf P’s altijd hun rol, ook bij ons dus.

  Product: ons product is het correct bemiddelen van een vraag van een klant naar een aanbieding van een specialist. Efficiënt, kansrijk en doelgericht.

  Plaats: Wij werken door heel Nederland en ook in België, uiteraard zoeken we specialisten die op een redelijke reisafstand wonen van de uit te voeren job. Prijs: onze tarieven zijn zeer scherp! Wij gaan tot het uiterste om een opdracht te behalen. Degene die het werk uitvoert ontvangt echter altijd een “goed” tarief, zodat de motivatie om de job correct uit te voeren en af te ronden niet ondermijnd wordt door onrealistische tariefsafspraken die de drang vergroten om iets “beters” te zoeken.

  Presentatie: Wij stellen je altijd persoonlijk voor aan onze klant. In een gesprek vooraf worden de belangrijkste kenmerken van een klant en de opdracht doorgenomen. Ook hoe jij jezelf kan presenteren is voor ons belangrijk om door te nemen. Hier geldt zeker: Een goede voorbereiding is het halve werk.

  Persoon: Last but not least gaat het om jou als persoon. Wij kunnen ons werk niet doen zonder jou. Dit betekent dat wij gericht zijn op partnership en samenwerking. Elkaar serieus nemen, met respect behandelen en een kans geven. Succes samen afdwingen.

  Bij mooi weer kan iedereen zeilen! Als zaken echter tegen zitten of slagkracht ontbreekt, kan extern advies van grote waarde zijn. Wij voeren organisatie advies werkzaamheden uit op basis van jarenlange ervaring bij bedrijven en instellingen. ICT, marketing en financiën staan daarbij het meest op de voorgrond.

  Knelpunt analyses, proces vergelijking en rapportage optimalisatie geven u een goed of beter inzicht in de uitdagingen waar u als ondernemer of manager voor staat. Wij kunnen u op ad hoc basis van dienst zijn, of, indien dat noodzakelijk is, expertise voor langere tijd inzetten om de slagkracht in uw bedrijf terug te brengen. U weet het: Goed zeilen lukt alleen met een optimaal op elkaar afgestemde bemanning en een goed uitgezette koers! Graag zijn wij u van dienst met een eerste orientatiegesprek.

  Opsomming van diensten:
  1. Organisatie advies op het gebied van ICT, marketing aanpak en functies en Financiële posities
  2. Knelpunt analyses op basis van jarenlange ervaring in vergelijkbare bedrijven of instellingen
  3. Advies over management rapportages
  4. Advies op het gebied van Markt- en doelgroepanalyse, salesforce, marktinstrumenten etc.
  5. Advies op het gebied van de Financiële logistiek

  Onze aanpak is pragmatisch en gebaseerd op kortlopende cycli. Indien nodig zetten wij voor korte of lange tijd de juiste vakexpertise bij u in.

  Vanuit onze jarenlange expertise en eigen ervaring met het voorstellen van kandidaten hebben wij specifieke kennis over de beste manier waarop een kandidaat gepresenteerd kan en moet worden. Ook aan de eigen presentatie van een kandidaat kunnen wij een zeer opdracht bevorderende impuls geven.

  Wij leren kandidaten hoe zij zichzelf moeten presenteren. Hoe ze balans in een gesprek krijgen en hoe ze de juiste vragen kunnen stellen die een klant van een goed gemotiveerde kandidaat wil horen. Kan zowel klassikaal als “face to face” gegeven worden. Een gemiste intake kost heel veel geld! Met onze training beperk je dat risico aanzienlijk en dan zijn de kosten er heel snel uit!

  Een volgende activiteit van TemployeeNet is “Payrolling”. Dit houdt in dat als een klant of Free lancer behoefte heeft aan een tijdelijk administratief onderkomen, wij deze service voor onze rekening nemen. De vergoeding varieert afhankelijk van de bedrag hoogte en betaal termijn. Tarieven van Euro 1,50 tot 2,50 per gedeclareerd uur. Een Free lancer kan eventueel direct zijn geld ontvangen!