Detachering | Organisatieadvies | Training | Payrolling

Wat doen wij?

Wij leveren vier diensten:

 • Detacheren op basis van marktconforme tarieven.
 • Organisatieadvies op het gebied van ICT, Marketing en Financiën
 • Het geven van specifieke trainingen op het gebied van CV presentatie en intake coaching
 • Het verzorgen van Payrolling,

 

  Veel bemiddelde functies in detachering zijn:

  • Projectleiding en Programma management
  • Project Management Officers
  • Project ondersteuners met specifieke kennis
  • Financieel gerichte functies, accountants, controllers
  • HR managers, projectleiders
  • Project leiding op facilitair gebied
  • Juristen met kennis van bijv. WMO, Gemeenterecht, procesrecht etc.
  • Trainers voor specifieke segmenten in overheidsbedrijven

  TemployeeNet is een Arbeidsbemiddelaar met uitzendstatus. Onze activiteiten richten zich op het samenbrengen van vraag en aanbod. Wij ontvangen dagelijks aanvragen van klanten en relaties. Vervolgens onderzoeken wij of er een match te maken is met mensen die reageren of die wij reeds kennen.

  Bij het selecteren van een kandidaat wordt er sterk gelet op de volgende kenmerken:

  Voldoet het cv in ruime mate aan het gevraagde profiel? Gestelde eisen niet in orde? dan KO
  Is de woonplaats redelijk ten opzichte van de plaats waar de job zich afspeelt?
  Is de tariefstelling in overeenstemming met de range die de klant aangeeft?

  Daarnaast: Hoe is de door de kandidaat geschreven motivatie om een bepaalde opdracht uit te voeren, deze motivatie is voor de meeste klanten een belangrijk selectie item. Kort, bondig en toch overtuigend je motivatie weergeven is hierbij zeer belangrijk. Is het cv compleet en zijn alle documenten in orde zoals deze door de klant verlangd worden.

  Alles wordt vooraf besproken en vastgelegd.

  Onze relaties werken allen met een ‘gesloten aanbieding’ systeem. We kunnen na het aanbieden van het cv niet onderhandelen met de klant. Dit houdt in dat we vooraf heldere en faire afspraken maken over tarieven en condities, deze worden schriftelijk vastgelegd en bevestigd, zodat er nooit achteraf discussie kan ontstaan.

  Wij werken met verschillende constructies:

  -        Kandidaten die voor de duur van de opdracht op de payroll staan. (Deze komen na een halfjaar ook in het bedrijfstakpensioenfonds voor de uitzendsector)

  -        Kandidaten die als ZZP’er werken, hierbij wordt de modelovereenkomst van de belastingdienst gebruikt.

  -        Kandidaten via andere partijen die doorgeleend worden aan onze klant. Dit loopt financieel via TemployeeNet of via een fee constructie.

  Alles transparant, kostenbesparend en met alle zekerheden die we hierbij voor elkaar kunnen bieden.

  Organisatie

  Recruitment, vacature inhoudelijke vragen en status van aanbiedingen:

  Email sales@temployeenet.nl of tel. 0612 852 455

  Back office, contractinhoudelijke vragen, administratie en klantcontacten:

  Email rein.den.hertog@temployeenet.nl of tel. 0654 368 985


  Bij mooi weer kan iedereen zeilen! Als zaken echter tegen zitten of slagkracht ontbreekt, kan extern advies van grote waarde zijn. Wij voeren organisatie advies werkzaamheden uit op basis van jarenlange ervaring bij bedrijven en instellingen. ICT, marketing en financiën staan daarbij het meest op de voorgrond.

  Knelpunt analyses, proces vergelijking en rapportage optimalisatie geven u een goed of beter inzicht in de uitdagingen waar u als ondernemer of manager voor staat. Wij kunnen u op ad hoc basis van dienst zijn, of, indien dat noodzakelijk is, expertise voor langere tijd inzetten om de slagkracht in uw bedrijf terug te brengen. U weet het: Goed zeilen lukt alleen met een optimaal op elkaar afgestemde bemanning en een goed uitgezette koers! Graag zijn wij u van dienst met een eerste orientatiegesprek.

  Opsomming van diensten:

  1. Organisatie advies op het gebied van ICT, marketing aanpak en functies en Financiële posities
  2. Knelpunt analyses op basis van jarenlange ervaring in vergelijkbare bedrijven of instellingen
  3. Advies over management rapportages
  4. Advies op het gebied van Markt- en doelgroepanalyse, salesforce, marktinstrumenten etc.
  5. Advies op het gebied van de Financiële logistiek

  Onze aanpak is pragmatisch en gebaseerd op kortlopende cycli. Indien nodig zetten wij voor korte of lange tijd de juiste vakexpertise bij u in.

  Vanuit onze jarenlange expertise en eigen ervaring met het voorstellen van kandidaten hebben wij specifieke kennis over de beste manier waarop een kandidaat gepresenteerd kan en moet worden. Ook aan de eigen presentatie van een kandidaat kunnen wij een zeer opdracht bevorderende impuls geven.

  Wij leren kandidaten hoe zij zichzelf moeten presenteren. Hoe ze balans in een gesprek krijgen en hoe ze de juiste vragen kunnen stellen die een klant van een goed gemotiveerde kandidaat wil horen. Kan zowel klassikaal als “face to face” gegeven worden. Een gemiste intake kost heel veel geld! Met onze training beperk je dat risico aanzienlijk en dan zijn de kosten er heel snel uit!

  Een volgende activiteit van TemployeeNet is “Payrolling”. Dit houdt in dat als een klant of Free lancer behoefte heeft aan een tijdelijk administratief onderkomen, wij deze service voor onze rekening nemen. De vergoeding varieert afhankelijk van de bedrag hoogte en betaal termijn. Tarieven van Euro 1,50 tot 2,50 per gedeclareerd uur. Een Free lancer kan eventueel direct zijn geld ontvangen!