Detachering | Organisatieadvies | Training | Payrolling

Werken bij

TemployeeNet maakt heldere en bondige afspraken over de samenwerking. Deze is bij “detachering” gericht op het tijdelijk vervullen van een opdracht.

Als jij je inschrijft bij TemployeeNet word je opgenomen in ons systeem van specialisten. We categoriseren je achtergrond en nemen contact op om kennis te maken en een verdere verduidelijking te geven of te ontvangen.

In ons contract komen een paar elementen voor die belangrijk zijn:

  • De functieinhoud
  • Plaats en adres van de opdracht
  • Duur en tarief van de opdracht
  • Ketenbeding zodat partijen weten wie in de keten opgenomen zijn
  • Betalingstermijn, deze is meestal 1 maand
  • BTW betalingsbewijs procedure, dit is een driemaandelijks weerkerend gebeuren

Tijdens het uitvoeren van de opdracht wordt met enige regelmaat een field management bezoek gehouden zodat het contact in stand blijft. Het is voor ons uiteraard belangrijk om te zien en te horen hoe een job uitgevoerd wordt en of zich daar ook nog nieuwe kansen voordoen. Samenwerken loont!

Tevens willen wij je graag op allerlei andere manieren ondersteunen. Wij regelen allerlei zaken voor je zodat jij je op je job kan concentreren. Je moet daarbij denken aan administratieve ondersteuning, financiële hulp. Advies en voorlichting op de werkplek en meer van dergelijke zaken waar wij een rol in kunnen spelen.

Heel veel kandidaten die bij ons eenmaal gestart zijn, voeren later opnieuw opdrachten via ons uit. Klachten zijn een zeldzaamheid en worden altijd opgelost. Graag geven we de contact gegevens van collega’s om je objectief te overtuigen.