Ethische Code

Goed zaken doen is het respecteren van elkaars belangen. Liggen die op één lijn dan loopt alles goed. Als één partij zijn eigen belang laat prevaleren ontstaan problemen. TemployeeNet zal nooit uit eigenbelang een “verkeerd” aanbod doen, een samenwerking verbreken of een medewerker terugtrekken vanwege betere tarifiëring elders.

Een geplaatste kandidaat, bij een Werving & Selectie opdracht, voor vast dienstverband, zal binnen een termijn van drie jaar niet benaderd worden vanwege andere kansen.

Conflicten zijn nooit helemaal uit te sluiten, maar de ervaring van vele jaren laat zien dat respect en integer handelen op den duur het altijd winnen van kortzichtig winstbejag. TemployeeNet staat voor correct zaken doen met een open houding over tarieven en voorwaarden.

Bij organisatieadvies zullen wij uiteraard op basis van vertrouwelijkheid kennis nemen van de uitdagingen waar u voor staat. Op geen enkele wijze zullen wij belangen tegenstellingen en of conflicten in eigen voordeel laten werken. De klant kan rekenen op deskundig, betrouwbaar en integer advies. Het motto waar onder wij werken is even simpel als logisch: Een goed geadviseerde klant is een tevreden klant en een tevreden klant is een blijvende klant.