Onze diensten

Detachering

Veel bemiddelde functies in detachering zijn:

 • Projectleiding en Programma management
 • Project Management Officers
 • Project ondersteuners met specifieke kennis
 • Financieel gerichte functies, accountants, controllers
 • HR managers, projectleiders
 • Project leiding op facilitair gebied
 • Juristen met kennis van bijv. WMO, Gemeenterecht, procesrecht etc.
 • Trainers voor specifieke segmenten in overheidsbedrijven

TemployeeNet is een Arbeidsbemiddelaar met uitzendstatus. Onze activiteiten richten zich op het samenbrengen van vraag en aanbod. Wij ontvangen dagelijks aanvragen van klanten en relaties. Vervolgens onderzoeken wij of er een match te maken is met mensen die reageren of die wij reeds kennen.

Bij het selecteren van een kandidaat wordt er sterk gelet op de volgende kenmerken:

 • Voldoet het cv in ruime mate aan het gevraagde profiel? Gestelde eisen niet in orde? Dan KO
 • Is de woonplaats redelijk ten opzichte van de plaats waar de job zich afspeelt?
 • Is de tariefstelling in overeenstemming met de range die de klant aangeeft?

Daarnaast: Hoe is de door de kandidaat geschreven motivatie om een bepaalde opdracht uit te voeren, deze motivatie is voor de meeste klanten een belangrijk selectie item. Kort, bondig en toch overtuigend je motivatie weergeven is hierbij zeer belangrijk. Is het cv compleet en zijn alle documenten in orde zoals deze door de klant verlangd worden.

Alles wordt vooraf besproken en vastgelegd.

Onze relaties werken allen met een ‘gesloten aanbieding’ systeem. We kunnen na het aanbieden van het cv niet onderhandelen met de klant. Dit houdt in dat we vooraf heldere en faire afspraken maken over tarieven en condities, deze worden schriftelijk vastgelegd en bevestigd, zodat er nooit achteraf discussie kan ontstaan.

Wij werken met verschillende constructies:

 • Kandidaten die voor de duur van de opdracht op de payroll staan. (Deze komen na een halfjaar ook in het bedrijfstakpensioenfonds voor de uitzendsector)
 • Kandidaten die als ZZP’er werken, hierbij wordt de modelovereenkomst van de belastingdienst gebruikt.
 • Kandidaten via andere partijen die doorgeleend worden aan onze klant. Dit loopt financieel via TemployeeNet of via een fee constructie.

Alles transparant, kostenbesparend en met alle zekerheden die we hierbij voor elkaar kunnen bieden.

Organisatie

Recruitment, vacature inhoudelijke vragen en status van aanbiedingen:

Email sales@temployeenet.nl of tel. 06 419 067 76

Back office, contractinhoudelijke vragen, administratie en klantcontacten:

Email cofronik@temployeenet.nl of tel. 06 419 067 76

Organisatieadvies

Bij mooi weer kan iedereen zeilen! Als zaken echter tegen zitten of slagkracht ontbreekt, kan extern advies van grote waarde zijn. Wij voeren organisatie advies werkzaamheden uit op basis van jarenlange ervaring bij bedrijven en instellingen. ICT, marketing en financiën staan daarbij het meest op de voorgrond.

Knelpunt analyses, proces vergelijking en rapportage optimalisatie geven u een goed of beter inzicht in de uitdagingen waar u als ondernemer of manager voor staat. Wij kunnen u op ad hoc basis van dienst zijn, of, indien dat noodzakelijk is, expertise voor langere tijd inzetten om de slagkracht in uw bedrijf terug te brengen. U weet het: Goed zeilen lukt alleen met een optimaal op elkaar afgestemde bemanning en een goed uitgezette koers! Graag zijn wij u van dienst met een eerste orientatiegesprek.

Opsomming van diensten:

1. Organisatie advies op het gebied van ICT, marketing aanpak en functies en Financiële posities
2. Knelpunt analyses op basis van jarenlange ervaring in vergelijkbare bedrijven of instellingen
3. Advies over management rapportages
4. Advies op het gebied van Markt- en doelgroepanalyse, salesforce, marktinstrumenten etc.
5. Advies op het gebied van de Financiële logistiek

Onze aanpak is pragmatisch en gebaseerd op kortlopende cycli. Indien nodig zetten wij voor korte of lange tijd de juiste vakexpertise bij u in.

Training presentatie

Vanuit onze jarenlange expertise en eigen ervaring met het voorstellen van kandidaten hebben wij specifieke kennis over de beste manier waarop een kandidaat gepresenteerd kan en moet worden. Ook aan de eigen presentatie van een kandidaat kunnen wij een zeer opdracht bevorderende impuls geven.

Wij leren kandidaten hoe zij zichzelf moeten presenteren. Hoe ze balans in een gesprek krijgen en hoe ze de juiste vragen kunnen stellen die een klant van een goed gemotiveerde kandidaat wil horen. Kan zowel klassikaal als “face to face” gegeven worden. Een gemiste intake kost heel veel geld! Met onze training beperk je dat risico aanzienlijk en dan zijn de kosten er heel snel uit!

Payrolling

Indien u ontzorgt wil worden van het juridisch werkgeverschap dan bieden wij hiervoor “Payrolling” aan. Dit houdt in dat u als klant of  freelancer behoefte heeft aan een tijdelijk administratief onderkomen wij deze service voor onze rekening nemen.

De vergoeding varieert afhankelijk van de bedrag hoogte en betaal termijn.

Tarieven van Euro 1,50 tot 2,50 per gedeclareerd uur. Een freelancer kan eventueel direct zijn geld ontvangen!

Om een doorsnee te geven van het type projecten dat wij uitvoeren worden hieronder een aantal klanten en projecten genoemd:

Interpolis Pensioenverzekeringen
Voor deze klant voeren wij een aantal opdrachten uit die te maken hebben met de architectuur en realisatie van .Net ontwikkeling. Ook het beheer van systemen wordt door onze specialisten verricht. Tevens zijn we actief bij het vernieuwen van de Tridion CMS websites en applicaties.

Ministerie Van Justitie
Deze veelzijdige en brede organisatie heeft verschillende medewerkers van ons ingehuurd. Server beheer, analyse werkzaamheden, projectondersteuning en communicatie support zijn recent uitgevoerde opdrachten op meerdere locaties.

Rabobank
De Rabobank is een nuchtere klant die van een heldere en doelgerichte aanpak houdt. Onze medewerkers zijn actief op het vlak van programmering, projectsupport en communicatie.

RBS bank
Al vele jaren leveren wij specialisten aan de RBS bank of haar voormalige naam: ABN Amrobank. Deze grote bank heeft unieke processen en ICT uitdagingen. Wij zijn betrokken bij de procesuitvoering in de vorm van het leveren van projectleiders en het uitvoeren van projectsupport. Ook leveren wij financiële mensen.

Universiteit van Utrecht
Bij deze relatie zijn wij betrokken bij de nieuwe organisatie die opgezet is na het nemen van de beslissing om een “outsourcing” gedeeltelijk te staken. Onze specialisten voeren de regie over een afdeling of verlenen migratiesupport bij het opnieuw inrichten van het server en desk top park van meer dan 10.000 werkplekken. Boeiend en dynamisch.

Belastingdienst
Bij de Belastingdienst leveren wij .Net en Java ontwikkelaars, in een jarenlang gegroeide samenwerking is een prettige sfeer opgebouwd waarbij partijen weten wat men aan elkaar heeft en wat het verwachtingspatroon is. Vruchtbaar en doeltreffend!

Anderen. Naast deze relaties kunnen nog een flink aantal klanten genoemd worden. Graag geven wij u een mondelinge toelichting op de door ons uitgevoerde projecten.

Veel gestelde vragen en verduidelijking met een begrippenlijst

Wie is opdrachtgever: TemployeeNet handelt in opdracht van derden, maar fungeert als opdrachtgever naar de specialist.

Opdrachtnemer: Opdrachtnemer is hij die een opdracht aanvaardt.

Regie van de opdracht: De regie van de opdracht ligt in handen van de eind inlener. Deze oefent gezag uit, laat de feitelijke arbeid verrichten en betaalt hier ook een overeengekomen tarief voor.

Ketenaansprakelijkheid: Deze ligt bij de eind inlener en wordt in een keten verlegd naar de partij die de persoon inhuurt.

Betalingstermijn: De termijn waarbinnen u altijd uw geld ontvangt, ongeacht of de eindklant betaald heeft of niet. Bij TemployeeNet is deze termijn meestal 1 maand.

Contract: Een contract bindt partijen aan de gemaakte afspraken, echter, het gaat altijd om gepresteerde en facturable uren. Als deze niet gemaakt zijn of niet gemaakt kunnen worden, verliest de inhoud van het contract zijn waarde.