Partners

Arbeidsbemiddeling en het bijeen brengen van vraag en aanbod is een kwestie van Partnering. Wij zijn er trots op een goede band te hebben met onze partners, zowel aan de leverancierskant als aan de klant zijde. Zaken doen is in onze business op de eerste plaats “vertrouwen”. Je maakt mondelinge afspraken die bindend zijn. Respect hebben voor elkaars medewerkers en klanten, open zijn over marges en tarieven, als het nodig is.

Onder onze partners zijn ook “huisleveranciers” van grote klanten. Ook hier geldt dat wij ons richten op het opbouwen van een diepgaand samenwerkingsmodel zodat verrassingen uitgesloten zijn en partijen weten wat ze aan elkaar hebben. Wij noemen aan de Free lancer altijd de naam van een eventuele partner. Dubbel aanbieden geeft problemen en daar heeft iedereen een hekel aan.

Graag breiden wij onze kring “Partners” uit. Ook met u!